Negativ sosial kontroll fafo

LEKEPLASS: Regissør Peter Jackson har bygget sin egen lekeplass i kjelleren i huset sitt i New Zealand. Her kommer han ut av et hobbit-hus i 2012. Foto:Stringer, Reuters Peter Jackson (53) har gjort om kjel...

 1. Den amerikanske revolusjon sammendrag 3
 2. Den amerikanske revolusjon sammendrag de
 3. Den amerikanske revolusjon sammendrag song

På 1770-tallet var misnøyen stor blant menn og kvinner i de britiske koloniene på det amerikanske kontinentet. Uten at kolonistene ble rådført eller fikk stemme vedtok det britiske parlamentet stadig nye lover og skatter som de opplevde som både urettferdige og harde. Motstanden mot britene økte og flere små opprør og hendelser skulle lede til at koloniene organiserte seg og snart startet en krig mot sine tidligere landsmenn som skulle få ringvirkninger i hele den vestlige verden. Under sjuårskrigen (1756-1763) kjempet britene en innbitt kamp mot franske soldater støttet av indianerstammer som ønsket engelskmennene vekk. Ukjent kunstner, bilde hentet fra Wikimedia Commons. Bakgrunn: Sjuårskrigen Klikk for større kart. Mellom 1756 og 1763 raste det som siden er blitt kjent som sjuårskrigen mellom Frankrike, støttet av blant annet Østerrike, Russland, Sverige og etterhvert Spania, og Storbritannia som hadde de tyske statene Hannover og Preussen på sin side. I motsetning til tidligere tider var ikke dette en krig begrenset til det europeiske kontinentet, i stedet tok krigshandlingene sted der hvor de krigende partene hadde interesser over hele verden.

Den amerikanske revolusjon sammendrag 3

 • Den amerikanske revolusjon - Mæla ungdomsskole
 • Den amerikanske revolusjon sammendrag en
 • Den amerikanske revolusjon sammendrag 2018
 • Planeter og stjerner
 • Den amerikanske revolusjon sammendrag 2
 • Harry potter og fangen fra azkaban aldersgrense
 • Den amerikanske revolusjon sammendrag song
 • Horsham mot
 • Best pris på Samsøe & Samsøe Reya - Se priser før kjøp i Prisguiden

«No taxation without representation» Siden krigen med Frankrike og indianerne, som i stor grad hadde gått ut på å beskytte de amerikanske koloniene, hadde kostet enorme summer, forventet de britiske myndighetene at koloniene bidro ekstra til den slunkne statskassen etter krigen. Tre av rikets 12 millioner innbyggere bodde i Amerika og de betalte langt mindre i skatt enn sine slektninger i England. Nye skatter ble derfor innført igjennom 1760-tallet på blant annet dokumenter og offentlige stempler, men protestene lot ikke vente på seg lenge. Ett av de viktigste prinsippene fra den ærerike revolusjon i 1688-89 sa at det var folket som påla seg selv sine skatter og avgifter gjennom sine representanter i Parlamentet. Men ingen av koloniene i Amerika hadde egne representanter i parlamentet. De hadde en lokal leder i hver koloni, en guvernør, men denne var plukket ut av regjeringen og var verken valgt av folket eller gitt plass i parlamentet. Dette ble det viktigste ankepunktet i de amerikanske skatteprotestene; "Ingen beskatning uten representasjon" ("No taxation without representation")!

Den amerikanske revolusjon sammendrag de

Utdannelse: Vgs - Studiespesialisering Vg3 Fag: Historie Karakter: Godkjent Antall sider: 2 Antall ord: 626 Filformat: Word2007 Sammendrag i historie om årsaker og utløsende årsaker til den amerikanske revolusjon og den franske revolusjon. Sammendraget er godt og saklig skrevet og egner seg godt til repetisjon før en prøve, tentamen eller eksamen i historie. Lærers kommentar Du har fått med alle de viktigste punktene. Elevens kommentar Kunne kanskje vært mer utdypende. Utdrag Den Amerikanske revolusjonen, som også er kjent som frigjøringskrigen, var en konflikt mellom britiske kolonier i Amerika (amerikanerne) som ville ha selvstendighet fra Storbritannia. Selve krigen pågikk i tidsrommet 1775 – 1783. Etter den amerikanske revolusjonen spredte ideene om frihet, menneskerettigheter og demokrati seg videre til Europa. Soldater spredte nyhetene videre som førte til at det franske folket gjorde opprør med kongen og eneveldet. Jeg skal i denne oppgaven se nærmere på grunnleggende årsaker til revolusjon og utløsende årsaker... Kjøp tilgang for å lese mer Allerede medlem?

Utdannelse: Vgs - Studiespesialisering Vg3 Fag: Historie Karakter: Ingen karakter gitt Antall sider: 2 Antall ord: 383 Filformat: PDF Kort sammendrag om Den Amerikanske revolusjon i stikkordsform. Innhold Den Amerikanske revolusjon Bakgrunn Styre av Koloniene Kamp for Selvstendighet Indre Stridigheter De nye statene i USA Den Franske Revolusjonen Bakgrunnen Utdrag • De første britiske kolonier i Nord AM grunnlagt på 16oo-tallet (skipet "Mayflower" 1620) • Hugenotter; puritanere, kvekere og jøder blant de første immigrantene (pol og rel forfulgt) • Hoveddrivkraften: religionsfrihet og eventyrlyst • Etter hvert reiste mange pga fattigdom og overbefolking... Kjøp tilgang for å lese mer Allerede medlem? Logg inn Brukernes anmeldelser Syns det var et bra sammendrg som kommer til å hjelpe meg med oppgaven min:D bra! litt kort kananskje. men sånn er jo somregel et sammendrag bra! dette hjalp meg mye Til svært god hjelp! !

Maleri av John Trumbull ca. 1820. Wikimedia Commons. Flervalgstest Hva husker du om den amerikanske revolusjonen? Test deg selv! Les mer Bøker: Fuglestad, Finn, Fra Svartedauden til Wienerkongressen, Cappelen Akademisk Forlag, 1999 Aschehougs Verdenshistore, bind 10: To revolusjoner – 1750-1815, H. Aschehoug og Co, 2007 Bjøl, Erling, USAs historie, Dreyers Forlag, 2011 (Hans Olav Lahlums favoritt;) Nettkilder: En skomaker i teselskapet – les en førstehåndsberetning av en som deltok i The Boston Teaparty, av George Robert Twelve Hewes Prelude to revolution – en kronologisk oversikt over hendelsene som ledet frem til den amerikanske revolusjon

Den amerikanske revolusjon sammendrag song

Et statsapparat måtte bygges opp og med utgangspunkt i koloniene ble man i 1787 enige om en felles grunnlov for alle koloniene basert på opplysningstidens grunnleggende idealer om folkesuverenitet og maktfordelingsprinsipper. Ingen konge eller eneveldig fyrste skulle lenger få styre det nye Amerika. Fra nå av var de ikke kolonier, men en føderasjon av forente stater. En felles regjering, ledet av en president, skulle være den utøvende makt, mens den lovgivende makt skulle ligge hos en kongress bestående av et senat med to representanter fra hver av de tidligere koloniene (nå stater) og et representanthus med folkevalgte fordelt på antall innbyggere. Gjennomføringen av den amerikanske løsrivelsen både skremte og gledet i Europa, og selv om kong Ludvig 16 av Frankrike hadde støttet amerikanerne i sin frihetskamp mot britene, så skulle han snart oppleve at den indirekte bidro til hans eget fall. Cornwallis overgir seg til de amerikanske og franske styrkene ved Yorktown og avslutter i praksis krigen mellom britene og deres opprørske kolonister.

Handlingen i seg selv hadde liten effekt på den britiske regjeringen, og den var i realiteten bare en av flere hendelser i den samme perioden. Men hendelsen på havna i Boston hadde vært synlig. På folkemunne ble den kjent som «teselskapet i Boston» og ble både et symbol for amerikanere flest på at de ble forskjellsbehandlet av sine ledere, men også et symbol på at de også kunne gjøre motstand mot det de oppfattet som urettferdig behandling. Du kan lære mer om denne hendelsen de røde boksene nederst på siden. Til høyre: Litografi av Nathaniel Currier 1846 som viser amerikanske kolonister utkledd som indianere i det de kaprer og tømmer et britisk fraktskip for te i 1773. (Ingen lisens grunnet alder. ) Den amerikanske uavhengighetskrigen 1775-1783 Gradvis begynte de tretten svært forskjellige koloniene å samarbeide om sin politikk overfor moderlandet. På tvers av betydelige ulikheter i levevis og syn på ting som utdanning, slaveri og økonomi møttes representanter for de tretten koloniene til den første kontinentalkongressen i Philadelphia i 1774.

Protestene mot skattene var så effektive at myndighetene oppgav de fleste nye skattene etter noen få år, men de kom med stadig nye forsøk på skatte- og avgiftsøkninger. Boston Tea Party 16. 12. 1773 I 1773 innførte parlamentet en lov som gav skattefordeler i England for det britiske Øst-India kompaniets salg av te til koloniene som måtte betale skatt på et produkt som allerede var blitt beskattet i England. Kolonistene ønsket heller å kjøpe billigere te fra Nederland. Flere steder reagerte kolonistene med å boikotte engelsk te og havnearbeidere nektet å losse engelske skip som fraktet te for engelskmennene. Engelskmennene reagerte med å sette ned prisene og te ble solgt på billigsalg, noe som ytterlig provoserte kolonister som igjen opplevde at deres meninger ble fullstendig ignorert når det kom til spørsmål om skattelegging. Den 16. Desember hadde en gruppe kolonister byen Boston i Massachusetts fått nok. Utkledd som indianere bordet de et britisk fraktskip med 45 tonn te ombord, tok mannskapet til fange og kastet all teen på sjøen.

October 3, 2020, 9:48 pm