Negativ sosial kontroll fafo

LEKEPLASS: Regissør Peter Jackson har bygget sin egen lekeplass i kjelleren i huset sitt i New Zealand. Her kommer han ut av et hobbit-hus i 2012. Foto:Stringer, Reuters Peter Jackson (53) har gjort om kjel...

Hvert år rammes verden av nye influensaepidemier som vandrer over kloden. I Norge er influensasesongen fra november til april. Tabellen viser hvor mange som har kommet til legen med influensasymptomer i ulike uker i løpet av 2013-2018. Vi kan se på kurvene hvordan sesongtoppen varierer fra år til år. Influensa er en infeksjonssykdom som først og fremst rammer luftveiene. Sykdommen forårsakes av influensavirus. Et typisk tilfelle starter med feber, hodepine, muskelsmerter og luftveissymptomer. Sykdommen varer 5-7 dager og er svært smittsom. Noen få av dem som rammes blir alvorlig syke. Tablettbehandling finnes, men blir som regel kun brukt i alvorlige tilfeller. Vaksine mot influensa er effektiv. Årsak og smittevei Influensavirus. Skjematisk fremstilling. Influensaviruset er et RNA -virus som infiserer celler i luftveiene. Viruset smitter ved at den syke hoster ut små dråper som kan smitte personer i umiddelbar nærhet (1-2 meter). Enda vanligere er det antageligvis at virusholdige dråper legger seg på overflater, for eksempel dørhåndtak.

Hva er egentlig influensa

Viruset kan så overføres til andre via hender. Pasienter er mest smitteførende fra dagen før symptomene oppstår og de neste 3–5 dagene. Hvert år rammes verden av nye epidemier hvor mange blir syke. Epidemiene vandrer over kloden slik at det i perioden fra mai til oktober er mange syke i sør og i perioden fra november til april er mange syke i nord. Sykdomsutvikling Et typisk tilfelle av influensa starter med raskt innsettende høy feber, frostrier, hodepine og og allmennsymptomer. Symptomene varer stort sett en knapp uke, men det kan gå ytterligere tid før generell form og arbeidsevne er i orden. Noen få utvikler alvorlig sykdom som ført og fremst rammer lunge- og hjertefunksjon. Hvert år dør mange mennesker av influensa. Pasienter som er eldre enn 65 år og pasienter som har kroniske sykdommer er de som oftest utvikler alvorlig influensa. Hvor alvorlig sykdommer blir er også avhengig av hvilken immunitet den smittede har. Immunitet Influensa kommer tilbake hvert år som en epidemi hvor mange blir syke samtidig.

I Norge skjer dette gjerne i perioden november-april. Grunnen er at viruset stadig endrer seg slik at immunsystemet ikke klarer å forhindre infeksjon. Som regel er det kun små endringer fra år til år i genene. Slike små endringer betegnes genetisk drift. Noen få ganger i løpet av et århundre byttes en større del av genene ut. Dette betegnes genetisk skifte og kan føre til pandemier, slik som spanskesyken i 1918, asiasyken i 1957 og Hong Kong-syken i 1967. Disse årene døde millioner av mennesker av influensa verden over. Svinefluensaen i 2009 var også et eksempel på genetisk skifte. Ved genetisk skifte har fugleinfluensa krysset artsbarrieren. Behandling Influensa kan behandles med neuramidasehemmer. Legemidlet kan forkorte sykdommens varighet og forhindre alvorlig forløp og død. Effekten er omdiskutert, men det er enighet om at det må tas innen 48 timer etter at sykdommen er brutt ut for at det skal ha best effekt. Forebygging Influensavaksine reduserer risikoen for alvorlig sykdom og død.

Hva er influensa vaksine

Siden viruset stadig endrer seg må influensavaksinen utvikles på nytt hvert år. Alle over 65 år, alle med kronisk sykdommer og gravide i 2. og 3. trimester bør vaksineres om høsten. Personer ansatt i helsetjenesten bør også vaksineres. For å unngå smitte, må den som er syk holde avstand til andre og dekke munnen ved hoste. God håndhygiene er også viktig. Les mer i Store norske leksikon Eksterne lenker

Enhetselement [ rediger | rediger kilde] En binær operasjon har et enhetselement dersom det eksisterer et element e i M, slik at Addisjon av reelle tall har enhetselementet 0. Subtraksjon har ikke noe enhetselement. Enhetselement kalles også for nøytralelement. Invers [ rediger | rediger kilde] Dersom en binær operasjon har enhetselement e, så kan et element a i M ha en invers betegnet med a -1, dersom Det er mulig at enkelte element i M har en invers, mens andre ikke har det. Idempotens [ rediger | rediger kilde] En binær operasjon er idempotent dersom Operasjonen som tar maksimumsverdien av to reelle tall er idempotent, da max ( a, a) = a. Regnearter i aritmetikk [ rediger | rediger kilde] I aritmetikk regner man med fire grunnleggende regnearter, som alle er binære operasjoner: Addisjon Addend + addend = sum Addisjon i mengden av reelle tall R er kommutativ, assosiativ og har enhetselementet 0. Subtraksjon Minuend − subtrahend = differanse Subtraksjon i R er hverken kommutativ eller assosiativ, og operasjonen har ikke enhetselement.

Hva er influenza vaccine

  • Hva er influensa vaksine
  • Hva er influenza icd 10
  • På stram line game
  • Hva er influenza
October 3, 2020, 10:32 am