Negativ sosial kontroll fafo

LEKEPLASS: Regissør Peter Jackson har bygget sin egen lekeplass i kjelleren i huset sitt i New Zealand. Her kommer han ut av et hobbit-hus i 2012. Foto:Stringer, Reuters Peter Jackson (53) har gjort om kjel...

Å erstatte kull med gass i strømproduksjonen er et enkelt, effektivt og billig grep for å kutte klimagassutslipp og bedre luftkvaliteten raskt. Eksempelvis klarte EU, ifølge tall fra IEA, å redusere CO 2 -utslippene fra strømproduksjon med 42 millioner tonn CO 2 i 2019 ved å erstatte kull med gass – det er like mye som rundt 80 prosent av Norges totale CO 2 -utslipp. Også andre land i Europa har planer om å redusere bruken av kull i kraftsektoren. Sammen med videre utbygging av fornybar energi, vil gass være en viktig forutsetning for at dette skal kunne la seg gjøre samtidig som man opprettholder en pålitelig strømproduksjon. Gass er også en god partner for fornybar energi. I motsetning til vannkraften kan ikke energien fra andre fornybare energikilder som sol og vind lagres på en effektiv måte i dag. Gass kan derimot produsere strøm når solen ikke skinner og vinden ikke blåser. Europa får stadig mer slik variabel og uregulerbar fornybar kraft. Da vil man trenge mer energi med den typen fleksibilitet gass kan tilby for å balansere energiforsyningen og sikre at forbrukerne alltid får strøm.

Hva 039001

Storbritannia, som forlater EU neste år, er den største mottakeren av norske varer: Vi eksporterer for 200 milliarder kroner til britene, inkludert olje og gass – og da er ikke Solskjær med i de tallene. – Utrolig viktig at vi verner om EØS-avtalen Her er noen hovedtall fra oversikten: Oslo er største eksportfylke, med 101 milliarder i eksport. Hovedvekten av hovedstadens eksport går til Sverige (13, 8 milliarder kroner), Storbritannia (11, 8) og USA (11). Hordaland er nest største fylke når det gjelder eksport utenom olje og gass, med 97 milliarder kroner. Så følger Rogaland med 80 milliarder kroner. Finnmark er det fylke med lavest eksport ut av Norge, med ni milliarder i eksport. Finnmarksbedrifter eksporterer mest til Danmark (700 millioner kroner), Storbritannia (700) og Sverige (700). les også LO-sjefen: NHO har plassert en bombe under EØS-avtalen Men sunnmøringene må få denne: Legger en innbyggertallet til grunn, så topper Møre og Romsdal eksportstatistikken foran Sogn og Fjordane og Nordland.

 1. Hva 60
 2. Hva er ansa
 3. Hva er bsu
 4. Utenrikshandel med varer - årlig - SSB
 5. Norge eksporterte for nær billionen i 2018 | DN
 6. Hva nl
 7. Nasjonalt id-kort politiet
 8. Norges varehandel med utlandet - SSB
 9. Hva eksporterer norme nf
 10. Hva eksporterer norges
 11. Hva eksporterer norge 25

I Norge er det 180. 000 bedrifter som har ansatte. Hele 133. 000 av bedriftene er småbedrifter med 1-9 ansatte, mens 44. 000 bedrifter er mellomstore med 10-99 ansatte. 2. 700 bedrifter har over 100 ansatte. Norge er en råvarenasjon. Eksport av råolje og gass utgjør størst bidrag til BNP i dag, mens solenergi og lakseoppdrett vokser raskt. Petroleum er en ikke-fornybar naturresurs som forventes å gi et avtagende økonomisk bidrag, og inntektene avsettes derfor i det såkalte Petroleumsfondet. Norge har under én promille av verdens befolkning, men eier via Petroleumsfondet én prosent av verdien av de selskaper som er notert på verdens børser. Funnet av olje på Ekofisk i 1969 førte til en restrukturering av næringslivet i Norge. Landet var da underlegent i Norden, og det var stort sett skipsfarten som holdt økonomien oppe. Etter hvert som produksjonen av petroleum kom igang, ble næringslivet gradvis mer relatert til petroleumsvirksomhet, og ulønnsomme bedrifter ble lagt ned. Norges største selskaper [ rediger | rediger kilde] Equinor (tidligere Statoil) Telenor DNB Norsk Hydro Yara Reitangruppen Helse Sør-Øst Orkla Aker Solutions NorgesGruppen Storebrand Total Exxonmobil KLP Shell Vard Group Coop Norge Posten ConocoPhillips National Oilwell Statoil har større omsetning enn de 7 neste på listen til sammen, og er rangert som nr 49 i hele verden, foran selskaper som Nestlé, BMW, Nokia og Boeing.

Norskeide skip, fly og oljeplattformer Eksport og import av skip, fly og flytende oljeplattformer innhentes fra norske skipsregistre og oppgavegivere. Data om eksport av norske varer (utenom bunkers) til utenlandske skip og fly i norske havner og flyplasser dekkes av tolldeklarasjoner. Eksport av fisk fanget av norske fiskefartøyer utenfor norsk tollområde og som er direktelandet i utlandet, innhentes fra Fiskeridirektoratet. Etter anbefalinger fra FN utelates handel med følgende varer: • Varer i transitt, dvs. varer som er innom norsk økonomisk territorium men er bestemt for mottaker utenfor dette området • Mellomhandel, dvs. varer som ikke er innom norsk økonomisk territorium, men leveres mellom to andre land • Varer som fysisk krysser grensen, men defineres som tjenester (bl. a. avisabonnementer, reisegods, flyttegods) • Innhold levert elektronisk (bl. e-bøker, nedlasting av spill etc. ) defineres som en ren tjeneste • Legale betalingsmidler, verdipapirer og monetært gull • Vareprøver, gaver og reklamemateriell mm av mindre verdi • Varer til reparasjon eller i retur etter reparasjon • Varer i uforandret stand i retur til leverandør (reklamasjoner o. l. )

Kilde: DN500 (omsetning i mrd. kr i 2009) Bransjer etter andel av ansatte [ rediger | rediger kilde] Bransje Andel Tre største virksomheter Helse 20% Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge Varehandel 14% Norgesgruppen, Reitangruppen, Coop Kontor 13% DNB, Storebrand, KLP Industri 12% Equinor, Yara, ExxonMobil Undervisning 8% Universitetet i Oslo, NTNU, Universitetet i Bergen Bygg og anlegg Veidekke, Skanska, AF Offentlig administrasjon 6% Oslo kommune, Forsvaret, NAV Transport Posten, Wilh. Wilhelmsen, Vy Kultur og tjenester 4% Norsk Tipping, Rikstoto, Fagforbundet IKT 3% Telenor, Atea, Evry Overnatting og servering Thon, Choice, Rica Naturbruk Marine Harvest, Austevoll Seafood, Salmar Mens nabolandet Sverige har skapt seks IKT-selskaper som senere er verdsatt til milliardbeløp i dollar, har Norge bare fått fram Telenor og Tandberg. Blant selskapene som har vært nærmest milliardgrensen når de ble tatt av børs er Fast, Evry, Visma, Eltek og Vizrt. Andre verdifulle selskaper med teknologifokus er REC, Schibsted og Opera.

October 3, 2020, 9:42 am