Negativ sosial kontroll fafo

LEKEPLASS: Regissør Peter Jackson har bygget sin egen lekeplass i kjelleren i huset sitt i New Zealand. Her kommer han ut av et hobbit-hus i 2012. Foto:Stringer, Reuters Peter Jackson (53) har gjort om kjel...

– Klimaendringene er den største utfordringen i vår tid. Her kan jeg bidra til å utvikle kunnskapsgrunnlaget som skal være utgangspunktet for handling i årene framover. Det er viktig og svært meningsfylt. Sammen med alle ansatte ønsker jeg å bidra til å styrke CICEROs posisjon i Norge og utlandet og synliggjøre hvor relevant vår forskning er for samfunnet, sier Halvorsen. Halvorsen har svært bred politisk erfaring som partileder av SV i en årrekke, og som tidligere finansminister og kunnskapsminister. Halvorsen har i dag ingen partipolitiske verv. I tillegg til direktørstillingen ved CICERO vil hun fortsette i vervene som leder i Bioteknologinemnda og som styreleder ved Naturhistorisk museum. Kan skape engasjement Det tas sikte på at Halvorsen tiltrer stillingen i mai. Stillingen er et åremål på fem år med mulighet for forlengelse i en periode. Styreleder Birger Kruse er glad for å ha fått Kristin Halvorsen med på laget. – Vi har vært på jakt etter en ny direktør som kan utvikle CICEROs strategi og skape engasjement rundt instituttets samfunnsoppdrag.

Kristin halvorsen utdanning williams

Selv om frafallsprosenten har blitt lavere i Norge de siste årene, er det fortsatt fire av ti studenter som faller fra sine påbegynte bachelorstudier. — Vi skal ha noe frafall. Det er bedre at for eksempel lærerstudentene slutter heller enn at de utdanner seg til å bli dårlige og umotiverte lærere, sier Halvorsen, men hun innrømmer at det finnes forbedringspotensiale. — Vi har et forbedringspotensiale når det gjelder å få flere heltdisstudenter og på gjennomføringsgrad på normert tid. Men det som er viktig å huske på når vi sammenligner oss med andre land er at Norge har et veldig godt arbeidsmarked der det er lett å bytte mellom arbeid og studier, eller å kombinere. Det er et gode, sier hun. Kan hende har vi noe å lære av utenlandske eliteuniversitet om hvordan toppforskere bidrar i undervisningen. Kristin Halvorsen 12 prosent til SV ved HiOA Det er lenge siden SV har sett så høye tall på meningsmålingene som de fikk ved Khrons måling som Sentio gjennomførte blant studenter og ansatte ved Høgskolen i Oslo og Akershus i juni.

Kjelder Peikarar Først publisert: 14. 05. 2012 Sist oppdatert: 21. 02. 2017

Kristin Halvorsen overtar hele ansvaret for Kunnskapsdepartementet - Høgskolen i Østfold

Dessuten har Halvorsen solid kjennskap til forskning og et troverdig engasjement i miljø- og klimaspørsmål, sier Kruse.

Kristin halvorsen utdanning 3

  • David attenborough død little
  • Når slutter man å vokse?
  • Nattåpen restaurant oslo
  • Kristin halvorsen utdanning 40
  • Kristin halvorsen utdanning e
  • Kristin halvorsen utdanning age
  • Kristin Halvorsen skal lede klimaforskningssenter
  • Piggdekkavgift oslo bot
  • Kristin halvorsen utdanning anderson
  • Bro og tunnelselskapet bergen kontakt

Professor i Learning by doing Halvorsen fikk ansvaret for høyere utdanning og forskning for vel et års siden etter omrokeringer i regjeringen. Enkelte kritikere mener hun er mest opptatt av barnehager og grunnskoler og ikke brenner like mye for høyere utdanning og forskning. — Jeg synes det er inspirerende å se hele sektoren i sammenheng. I universitets- og høgskolesektoren utdannes jo mange av de som trengs nettopp for å lykkes i grunnskoler og barnehager for eksempel. Og høgskolesektoren får sine studenter fra videregående opplæring. Vi kan oppnå mer hvis vi øker samarbeid og kontakt. Jeg er jo en gammel ringrev i politikken og tror at UH -sektoren er godt tjent med det, sier hun, selv om hun bare er halvstudert med et gammelt mellomfag og grunnfag selv. — Men jeg pleier å si at jeg er professor i learning by doing, ler minsteren som mener hun har regjeringens morsomste og mest interessante jobb, og hun ser fram til å fortsette jobben også etter høstens stortingsvalg. — Lykkes vi, lykkes Norge, sier hun.

SV -statsråd Kristin Halvorsen er veldig fornøyd med 12 prosent oppslutning på meningsmålingen ved HiOA. Men universitetsdebatten vil hun ikke legge seg opp i. Khrono møter kunnskapsminister Kristin Halvorsen ( SV) i det som man kunne tenke seg var et stille departement midt i alle skoler og utdanningers sommerferie. Statsråden har tatt en pause i ferien og blant annet vært i Leipzig på VM i yrkesfag, noe som er lett å se på twitterkontoen hennes. Hun er også i debatt med Toril Moi, professor ved Duke University i USA, som i Dagens Næringsliv har kritisert norske studenters manglende gjennomføringsevne. Moi mener også at norske studenter er for dyre og dårlige og at det bør innføres skolepenger for å bedre gjennomføringsgraden. Frafall og ingen eliteuniversitet — Vi kan ikke sammenligne norsk høyere utdanning med amerikanske eliteuniversitet. Det er ikke aktuelt å innføre skolepenger i Norge, sier Halvorsen, som likevel varsler at frafall blir tema i en ny stortingsmelding om høyere utdanning som kommer neste år.

October 3, 2020, 11:38 am