Negativ sosial kontroll fafo

LEKEPLASS: Regissør Peter Jackson har bygget sin egen lekeplass i kjelleren i huset sitt i New Zealand. Her kommer han ut av et hobbit-hus i 2012. Foto:Stringer, Reuters Peter Jackson (53) har gjort om kjel...

  1. Sør afrika befolkning en
  2. Sør afrika befolkning di
  3. Sør afrika befolkning online
  4. Sør afrika befolkning 2010

«Homelands» utgjør bare 13 prosent av landet. Loven ble avskaffet i 1991, men har satt dype spor i det sørafrikanske samfunnet. Andre går enda lenger tilbake i tid for å finne forklaringen på forskjellene. «Den opprinnelige synden strekker seg helt tilbake til da Jan van Riebeeck (fra det nederlandske ostindiske kompani, ) gikk i land på Kapp det gode håp den 6. april 1652», har parlamentsmedlemmet Stan Maila (ANC) sagt. Siden apartheid tok slutt i 1994 har det vært gjort en rekke forsøk på å få fart på redistribusjonen av eiendom fra hvite bønder til svarte, blant dem et «villig selger, villig kjøper»-tiltak som har gått ut på at staten har kjøpt gårder av hvite bønder og redistribuert dem til svarte. Redistribusjonsmålet på 30 prosent, som etter den opprinnelige planen skulle være nådd innen 2014, er fortsatt en fjern drøm. Den rikeste prosenten av Sør-Afrikas innbyggere eier over 70 prosent av landets verdier, mens de fattigste 60 prosentene av innbyggerne kun eier 7 prosent av landets verdier.

Sør afrika befolkning en

Han advarer om at dersom de sør-afrikanske bøndene skulle få problemer med å betjene lånene sine, så kan det påvirke resten av landets økonomi. Det er også den viktigste lærdommen å hente fra Zimbabwe, skriver økonomen John Robertson, også han fra Zimbabwe, i artikkelen «When the Music Stops – Learning from the Mugabe Years for Zimbabwe's Economic Future». Kommersiell landbruksdrift er ikke en isolert industri, men er knyttet til andre industrier, og negative effekter på landbruket kan forplante seg videre til disse. Årets valg kan bli avgjørende. Etter planen skulle forslaget til ordlyd i den reviderte bestemmelsen legges frem innen utgangen av mars. ANCs flertallsleder i Nasjonalforsamlingen, Jackson Mthembu, har innrømmet at det var et ambisiøst mål. Trolig lander spørsmålet på bordet til parlamentet først etter det er avholdt valg i år. Årets valg kan derfor bli svært avgjørende. Den foreslåtte grunnlovsendringen krever to tredjedels flertall i nasjonalforsamlingen, og at seks av ni provinser i Provinsenes nasjonale råd stemmer for.

Les også: Voldtekt og myter om Sør-Afrika Ny satsning Til tross for den offisielle utjevningspolitikken er det de historisk privilegerte institusjonene som får mest forskningsmidler, og de har oftest samarbeid med vestlige universiteter. – I de sørafrikanske myndighetenes «White Paper for Post-School Education and Training» som kom i 2013, foreslås det derfor å satse på trepartssamarbeid; mellom et vestlig universitet, et kvalitetsuniversitet og et historisk underprivilegert universitet, sier Tungesvik. Hun tror dette er en modell som kan være interessant for norske institusjoner, og anbefaler også å satse på bredere institusjonssamarbeid som kobler utdanning og forskning. – De sørafrikanske institusjonene mener selv at deres største fordel i utdanningssamarbeid er å tilby vestlige universiteter det afrikanske perspektivet, siden de har tette bånd til andre land på kontinentet, sier Tungesvik. Referanse: Kjell G. Pettersen: Samarbeid med Sør-Afrika i høgare utdanning – føresetnader, utfordringer og moglegheiter, Senter for internasjonalisering av utdanning, ISBN 978‐82‐93017‐40‐0

Sør afrika befolkning di

Og hvor familier på 10–12 mennesker skal dele 50 liter vann og gå oppi hverandre hele tiden. Det er det ikke lett å følge gode hygieneråd under slike for hold, sier Tomm Kristiansen. Han legger til at de aller fleste av de som er registrert med corona-smitte i Sør-Afrika, skal ha fått den på reiser i Europa. DRAR HJEM: I Sør-Afrika og Cape Town føler Tomm Kristiansen seg hjemme, men coronaens-tid føler han det er tryggest å komme seg hjem til Norge. Foto: Helge Mikalsen Ramaphosa talte til nasjonen Den tidligere NRK-korrespondenten med flere lange Afrika-opphold bak seg, fire år i Zimbabwe og en like lang periode i Sør-Afrika, har latt seg imponere av hvordan Sør-Afrikas president, Cyril Ramaphosa, håndterer den uventede corona-krisen. En krise som kommer på toppen av alle kjempeproblemene landet har slitt med i en årrekke. En skakkjørt nasjonal økonomi og et politisk landskap som i 25 år i stadig større grad er gjennomsyret av korrupsjon og vanstyre. Det var dette Sør-Afrika Cyril Ramphosa ble satt til å overta etter at Jacob Zuma ble avsatt som president i 2017.

  1. Kjøp snowboard
  2. Hvem skal eie Sør-Afrika? | Aftenposten Innsikt
  3. Sør afrika befolkning youtube
  4. Sør afrika befolkning en
  5. Sør afrika befolkning south africa

Eksportinntektene fra landbruket forduftet. Kritikerne frykter at Sør-Afrika skal lide samme skjebne som Zimbabwe. I 2009 anslo økonomen Eddie Cross, selv fra Zimbabwe, at reformen hadde kostet landet 20 milliarder dollar i form av tapte inntekter, vekst som uteble og kostnader i forbindelse med at mat måtte importeres. I 2018 satte Zimbabwe ned en kompensasjonskomité som skal betale erstatning til hvite bønder som ble fratatt sine gårder for 18 år siden. Det er anslått at det vil koste staten 11 milliarder dollar. Skulle Sør-Afrika oppleve lignende konsekvenser, så kan det bli katastrofalt. Landet er selvforsynt med mat og er kontinentets største produsent av mais, samt verdens nest største eksportør av sitrusfrukter. Landbrukssektoren står for mindre enn 3 prosent av landets BNP, men rundt 850 000 mennesker, ca. 5 prosent av arbeidsstyrken, jobber i landbrukssektoren. Ifølge økonomen Wandile Sihlobo, som jobber for The Agricultural Business Chamber i Sør-Afrika, har sørafrikanske bønder tilsammen omtrent 14 milliarder dollar i gjeld.

Sør afrika befolkning online

Hvite afrikanere Charlize Theron • Albert Camus • Mark Shuttleworth Totalt antall: 5 116 400 - 7 360400 Nevneverdig befolkning i: Sør-Afrika, Namibia, Mosambik, Angola, Kenya, Swaziland, Zambia, Mauritius, Zimbabwe, Senegal, Botswana, Ekvatorial-Guinea Språk engelsk, afrikaans, portugisisk, fransk, fransk, tysk og andre europeiske språk. Kabylsk, arabisk og andre. Religion: Kristendom, jødedom og ateisme Hvite afrikanere er den hvite befolkningen i Afrika. Disse individene er hovedsakelig av nederlandsk, britisk, fransk og portugisisk herkomst og i mindre grad av italiensk, gresk, belgisk, sveitsisk, spansk, irsk og tysk herkomst. Før avkoloniseringen av Afrika etter den annen verdenskrig utgjorde de hvite afrikanerne rundt 10 millioner mennesker og fantes overalt på kontinentet. Imidlertid emigrerte mange under avkoloniseringen og etter at den var fullført. Allikevel utgjør de hvite afrikanerne en viktig minoritet i mange afrikanske stater. De utgjør for eksempel 6 prosent av befolkningen i Namibia.

Institusjonene for hvite var privilegerte både når det gjaldt midler, frihet og forskningsaktiviteter. I dag fokuserer all nasjonal utdanningspolitikk i Sør-Afrika på å jevne ut forskjeller mellom befolkningsgruppene og institusjonene. Likevel preges utdanningssystemet av mange utfordringer knyttet til landets historie. Bare en av tjue svarte sørafrikanere fullfører høyere utdanning. Les også: – Afrika trenger sterke universiteter Segregering i praksis ­­Noe av årsaken ligger i grunnopplæringen, som ikke har blitt ordentlig reformert etter apartheid-regimet, viser en ny rapport om høyere utdanning i Sør-Afrika fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). – Offentlig skole var utformet for at den svarte befolkningen ikke skulle tilegne seg gode kunnskaper eller praktiske ferdigheter, og er derfor blant de dårligste i hele Afrika, sier seniorrådgiver Ragnhild Tungesvik på SIU. – Det er den hvite og svarte middelklassen som kan betale for privatskole, som klarer opptakskravene til de gode institusjonene innen høyere utdanning.

– Da Ramaphosa talte til nasjonen onsdag kveld, var det med en varme og ektefølt omsorg for sine undersåtter som var en statsmann verdig. Han imponerte meg. MOROSAMT: Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa har tatt noen av de samme corona-grepene som statsminister Erna Solberg. Her er de to under Solbergs besøk i Sør-Afrika i 2018. Foto: Helge Mikalsen Tar Erna-grep Ramaphosa tar mange av de samme grepene som statsledere og regjeringer i Europa har tatt. Han stenger barnehager, skoler og universiteter. Han gjør hotell om til dedikerte behandlingsteder, planlagt for behov der sykehusene ikke strekker til. – Så overbevisende var presidentens tale at politiske motstandere umiddelbart ga sin velsignelse til de omseggripende tiltakene Cyril Ramaphosa vil gjennomføre, sier Kristiansen. Afrika-Tomm har registrert at norske turister kommer seg ut av Sør-Afrika med de flyene som er tilgjengelig. - Men det er jo ganske mange nordmenn som er fastboende her. De tar alle forholdsreglene som myndighetene har gitt råd om.

Sør afrika befolkning 2010

Tilhengere av den foreslåtte grunnlovsendringen håper at den kan gjøre noe med de sosioøkonomiske forskjellene i Sør-Afrika. Ifølge rapporten «Overcoming Poverty and Inequality in South Africa» fra Verdensbanken er Sør-Afrika det landet i verden hvor forskjellene mellom rik og fattig er størst. Rapporten dokumenterer hvordan den rikeste prosenten av Sør-Afrikas innbyggere eier over 70 prosent av landets verdier, mens de fattigste 60 prosentene av innbyggerne kun eier 7 prosent av landets verdier. Skrekkeksempelet Zimbabwe. Kritikerne frykter at Sør-Afrika skal lide samme skjebne som Zimbabwe, landet som før år 2000 var kjent som «Afrikas brødkurv» fordi det eksporterte store mengder hvete, storfekjøtt og sukkerrør. Etter daværende president Robert Mugabe s grep i 2000, fulgte åtte år med økonomisk nedgang og økt arbeidsledighet, fordi mange av dem som fikk tildelt gårdene som ble tatt fra hvite bønder, manglet de nødvendige pengene til å investere i dem. Andre hadde ikke interesse av å gjøre det.

Gjeldende verdier, historiske data, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender - Sør-Afrika - Befolkning.

October 3, 2020, 9:32 am