Negativ sosial kontroll fafo

LEKEPLASS: Regissør Peter Jackson har bygget sin egen lekeplass i kjelleren i huset sitt i New Zealand. Her kommer han ut av et hobbit-hus i 2012. Foto:Stringer, Reuters Peter Jackson (53) har gjort om kjel...

 1. Opptak videregående skole sang
 2. Opptak videregående sole mio
 3. Opptak videregående skole trondheim
 4. Auto skole
 5. Opptak videregående sole 24

Du får en SMS eller brev i posten når du har fått svar på søknad om skoleplass. Du må huske å takke ja til skoleplassen innen fristen. Dette gjør du i VIGO. Forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Viken fylkeskommune Skoleinformasjon på På nettstedet vil du finne nyttig informasjon til deg som søker om skoleplass, inkludert informasjon om: opplæringstilbudet ved skolene i Viken rett til opplæring og ungdomsretten inntaksregler og poengberegning søknadsfrister og inntakskalender Inntak til andre utdanningstilbud Privatist Mangler du et fag, eller skal du forbedre en karakter? Søknadsfrist for oppmelding til privatisteksamen er 1. februar i vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret. Les mer om privatisteksamen her. Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole) Søknad til fagskole gjøres på samordna opptak innen 15. april. Folkehøgskole Søknad til folkehøgskoler sendes via. Folkehøgskolene tar imot søknader hele året, men begynner opptak av elever fra 1. februar.

Opptak videregående skole sang

Inntil 15 prosent av plassene ved alle ordinære utdanningsprogrammer ved alle skoler på Vg1-nivå disponeres av fylkeskommunen etter andre inntaksrunde, for å sikre at flest mulig søkere skal få oppfylt retten til ett av tre utdanningsprogram uten at reiseveien mellom hjem og skole blir urimelig lang. Etter andre inntak kan søkere til Vg1 om nødvendig videresøkes til skoler de ikke har søkt, for at de skal få oppfylt retten til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogrammer. Søkere til Vg2 og Vg3 kan om nødvendig bli tilbudt plass både på et programområde og en skole de ikke har søkt. Tilgjengelighet på utdanningsprogram/programområder i Viken Les mer på Svar på søknad om inntak Inntak til videregående skole skjer i flere runder. Førsteinntaket er klart senest 16. juli, andreinntaket er tilgjengelig ca to uker etter. Søkere som ikke får skoleplass i de to første inntaksrundene, blir stående på venteliste. Innen 1. september vil alle elever med ungdomsrett ha mottatt et tilbud om skoleplass.

Opptak videregående sole mio

 • Fineste strender i europa
 • Opptak videregående skole nordland
 • Språkets utvikling - Daria.no
 • Isbreer i sogn og fjordane
 • Populære blogger 2018 schedule
 • Fyrstikkalleen skole
 • Opptak videregående sole 24
 • Kjole til julebord time
 • Nav i norge
 • Hvor lenge skal poteter koke mp3
 • Søke skoleplass - Viken fylkeskommune

Opptak videregående skole trondheim

Auto skole

Opptak videregående sole 24

Viken fylkeskommune ønsker deg velkommen som søker til videregående skole. Her finner du den viktigste informasjonen du trenger for å søke om plass i videregående opplæring. Søknadsfrister 1. mars ordinær søknadsfrist for søkere til videregående skole og til læreplass melding om behov for tilrettelegging. Slik søker du Du søker videregående skole gjennom nettsiden. Du må søke om inntak til neste årstrinn hvert skoleår. Når du søker, velger du minst tre ulike utdanningsprogram ved ulike skoler i prioritert rekkefølge. Du kan velge mellom fem studieforberedende og åtte yrkesfaglige utdanningsprogram. Er du usikker på hva du vil velge? Du finner mer informasjon om utdanningsprogram og yrkesvalg på. Hvilken skole kan du søke på? Søkere med ungdomsrett i Viken fylkeskommune har rett til skoleplass i sitt i nærskolesområde. Viken er delt inn i ulike geografiske inntaksområder. Søkere har forrang i det inntaksområdet hvor de er folkeregistrert per 1. mars søknadsåret. Dersom et utdanningsprogram/programområde ikke tilbys i et i nærskolesområde, kan søkere fra området søke dette i hele fylket.

Har du fullført grunnskole og er klar for videregående opplæring? Dette trenger du å vite for å søke skoleplass. 1. mars er søknadsfrist for å søke ordinært inntak til videregående skole og formidling til læreplass som lærling. 1. februar er søknadsfristen for å søke inntak med fortrinnsrett, individuell behandling, som minoritetsspråklig søker eller som lærekandidat. Hvem kan søke? Søkere med ungdomsrett i Agder har etter søknad rett til videregående opplæring i fylket. Har du ikke ungdomsrett, kan du fremdeles søke, men prioriteres etter søkere med rett. Hva kan du søke på? Du finner oversikt over opplæringstilbudene i fylket på og i brosjyren "Videregående opplæring i Agder 2020/2021" nedenfor. Opplæringstilbudene i Agder 2020/2021 Nærskoleprinsippet Agder fylkeskommune har inntak etter nærskoleprinsippet. Inntak til videregående skoler i Agder er karakterbasert, men søkere til Vg1 får i tillegg nærskolepoeng når de søker sin(e) nærskole(r). Hvis det er ledige plasser etter at alle søkerne med nærskolepoeng har fått plass, vil søkere fra Agder som ikke har den aktuelle skolen som nærskole, konkurrere om plassene etter poeng.

Søk tidlig! Mange linjer fylles raskt, og du har større sjanse for å komme inn jo tidligere du søker. Søknad om skoleskyss Dersom du trenger skoleskyss til og fra videregående skole i Viken, må du sjekke om du selv må søke om skoleskyss.

Søknad og inntak til vidaregåande skule i Hordaland fylkeskommune. Vi har skular i heile fylket som tilbyr mange ulike studieprogram. Her finn du ei oversikt over alle dei vidaregåande skulane våre. Dei vidaregåande skulane Kven kan søke Du må ha fullført norsk grunnskule eller tilsvarande for å kunne søke plass i Vg1 (første året i vidaregåande opplæring). Søkjer du Vg2 eller Vg3 må du ha bestått Vg1 eller Vg2. Søknadsfrist Søknadsfrist var 1. mars. Søknadsfrist 1. februar var for: Elevar med fortrinnsrett Elevar med behov for individuell behandling Minoritetsspråklege elevar Les meir om inntak 1. februar. Korleis søkjer eg? Søkjarar med folkeregistret adresse i Hordaland pr. 1. mars i søknadsåret blir prioritert. Søknad 1. mars Du søkjer på med MinID. Dette gjeld også for deg som skal søke læreplass. MinID Søknad 1. februar Digitalt Søknadsskjema (for 1. februarsøkjarar) Dersom du ikkje har fått tilsendt MinID innan søknadsfristen, ta kontakt med Inntakskontoret i Hordaland på telefon 55239460.

October 3, 2020, 3:42 pm