Negativ sosial kontroll fafo

LEKEPLASS: Regissør Peter Jackson har bygget sin egen lekeplass i kjelleren i huset sitt i New Zealand. Her kommer han ut av et hobbit-hus i 2012. Foto:Stringer, Reuters Peter Jackson (53) har gjort om kjel...

 1. Trygd i norge stand

Videre var de basert på behovsprøving og mottakerne hadde som regel ingen klagemuligheter. Systemet ble derfor lite forutsigbart og tildels vilkårlig. Den første trygden ble etablert i Tyskland på 1880-tallet, og var et resultat av rikskansler Otto von Bismarcks sosiallovgiving. Politikken var dels et resultat av at staten hadde konsolidert sine primære maktfunksjoner og dermed søkte nye områder for makt, og dels at lederne søkte å demme opp for voksende sosial uro og det som opplevdes som den sosialistiske trusselen. Trygdeordningene som da ble innført var ikke de første av sitt slag, men de skilte seg ut fra de foregående ved at de favnet større grupper og var nasjonale. Lovene var basert på forsikringsprinsippet, hvilket innebar at de forsikrede – som regel arbeidere – hadde rett til inntektskompensasjon fra fond som de selv hadde bidratt til å bygge opp gjennom et liv i yrkesaktivitet. De grunnleggende trekkene ved strukturene som da ble etablert regnes for videreført i samtlige av de etterfølgende tyske regimer.

Trygd i norge stand

Trygd er en offentlig forsikring. Obligatorisk trygd kalles gjerne folketrygd. Andre typer trygd er alderstrygd, barnetrygd og uføretrygd. Trygd er nær knyttet til velferdsstaten, og erstattet tidligere ordninger som fattigvesenet og kirkelige veldedighetskasser. [1] Historisk har fattigdom vært håndtert på ulike måter, variert mellom kulturer og generasjoner. Fra de eldste tider var familien og slekten det viktigste sikkerhetsnettet for den enkelte og i noen tilfeller har denne plikten vært institusjonalisert gjennom lovverk. I Europa representert også kirken et sikkerhetsnettverk. Statsdannelsene i Europa medførte en overføring av dette ansvaret. Fattiglovgivingen var den vanlige ordningen for sosiale nettverk før utviklingen av trygdeordninger. Fattiglovgivingen var basert på et system hvor staten finansierte støtteordninger for de fattige. Det var flere problemer forbundet med lovene. De var som regel alltid lokalt organisert og kvaliteten i gjennomføringen var dermed knyttet opp til hvor en bodde.

De store trygdemottakerne er i distriktene. En aldrende befolkning og lav økonomisk aktivitet gjør at vi får kommuner - og fylker - med både mange arbeidsledige, uføre og folk på alderstrygd. Legger man på andelen som jobber i offentlig sektor, fremkommer et bilde av kommuner med svært lite privat næringsliv. Til overmål er landbruket - som er privat næringsliv - gjennomsubsidiert. At Norge får en eldre befolkning, er et faktum. Det er også en kjensgjerning at eldrebølgen blir sterkere i noen utkantkommuner med stor fraflytting av yngre. Noe av distriktsopprøret som fôrer Senterpartiet med nye sympatisører stammer fra denne oppgittheten. I hverdagen opplever folk at postkontoret forsvinner, at lensmannen er underbemannet og at naboene flytter. Det skaper en følelse av sterk sentralisering og velgerne svarer med å protestere mot sentralstyring. Problemet er at det er i storbyene den mest lønnsomme veksten finnes. Der lever befolkningen mindre på NAV, og den økonomiske verdiskapningen er vesentlig høyere enn på landet.

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Hopp til navigering Hopp til søk Underkategorier Denne kategorien har følgende 2 underkategorier, av totalt 2. N ► Nav ‎ (14 sider) T ► Tidligere trygdeytelser i Norge ‎ (2 sider) Sider i kategorien «Trygd i Norge» Under vises 17 av totalt 17 sider som befinner seg i denne kategorien. A Arbeidsavklaringspenger B Blå resept Brukermedvirkning F Folketrygden Folketrygdloven G Grunnbeløpet i folketrygden Grunnstønad I Individuell plan N Nortrygd P Pensjonsreformen S Sykepenger (Norge) Særtillegg T TRESS-90 Trygdeetaten Trygderetten Trygdeskandalen U Uførereformen Hentet fra « » Kategorier: Trygd Norges økonomi

 1. Trygd i norge mean
 2. Tørrfisk til salgs july
 3. Åpningstider vinmonopol nyttårsaften
 4. Millionær – Brettspillguiden
 5. Trygd i norge 2
 6. Hurtigbåt haugesund bergen beach
 7. Hull i veien live
 8. Trygd norge hvor mye
 9. Hvor mange mottar trygd i norge
 10. Liverpool Fotball Med Strikk
 11. Friluftslivets uke – Skal du ut på tur? Disse appene er kjekke å ha med seg!
 12. Om festival ontario 2016

20. 000 utlendinger mottar norsk trygd uten noen gang å ha vært registrert bosatt i Norge | FriFagbevegelse

October 3, 2020, 12:34 pm