Negativ sosial kontroll fafo

LEKEPLASS: Regissør Peter Jackson har bygget sin egen lekeplass i kjelleren i huset sitt i New Zealand. Her kommer han ut av et hobbit-hus i 2012. Foto:Stringer, Reuters Peter Jackson (53) har gjort om kjel...

Fra 0, 4-0, 6 promille er tapstiden 6 måneder. "Allmennpreventive grunner gjør det etter lagmannsrettens oppfatning nødvendig å reagere med ubetinget fengselsstraff når en sjåfør forvolder så stor fare som her. " For fartsoverskridelser har Høyesterett vist veg, og har angitt klare utgangspunkt for når samfunnsstraff eller ubetinget fengselsstraff skal idømmes. Kjøring i 136 km/t i 80-sone gir fengselsstraff, og 130-135 km/t gir samfunnsstraff. For 50-sone er utgangspunktet samfunnsstraff mellom 90-95 km/t og fengselsstraff fra 96 km/t. Du havner altså ikke i fengsel som følge av et lite øyeblikk uoppmerksomhet, det er kun de svært grove overtredelsene som ender med fengsel. 208 døde i Norge i en trafikkulykke. Risikoen for å bli straffet og fratatt førerkortet bør kanskje ikke være hovedmotivasjonen for å holde fartsgrensen?

Sarah etter

Hadde dette skjedd over ett år før fornyelsen, så hadde jeg hverken hatt behov for, eller vært forpliktet til å informere om det, men fordi dette skjedde meg èn gang i løpet av 20 år, og fordi det var noen måneder før lappen gikk ut, så får jeg altså fremdeles ikke lappen. Og ja, jeg er bitter på dette systemet for det, men legger ikke noe mer i det nå, jeg har lappen i ett annet land jeg til tider oppholder meg i, og har valgt bort bil i Norge, - men når sant skal sies, så har dette ført til at jeg har null respekt for dette i Norge. gamecrazy Innlegg: 2198 Straff for raske 18 åringer er ikke evigvarende. Kontakt vegvesenet og ev kjøreskolen. Det skulle vært påbudt for alle 17 åringer å kjøre moped, gokart eller bilcross i minst 6 mnd før man kan få lappen. Kjøring i Oslo 1 hel dag. Kjøring på glatte smale vestlandsveier. Kjøring 1 time i regnvær. Kanskje guttevalpene da vil bruke like mye penger på dekk, bremser og viskere som på lyd? salalat Innlegg: 4 gamecrazy: Straff for raske 18 åringer er ikke evigvarende.

FRATATT SERTIFIKATET: Da Johanne Engebretsen var 66 år gammel ble hun fratatt sertifikatet for nesten ett år, fordi hun ble syk og besvimte av medisiner legen hadde foreskrevet. FOTO: GRY CAT. WOLD Vis mer Johanne Engebretsen (76) hadde kjørt skadefritt i 40 år. Så mistet hun lappen. Publisert mandag 02. juli 2018 - 11:07 78 år gamle Johanne Engebretsen besto førerprøven på midten av sekstitallet, da hun var i tyveårene. Hun har kjørt bil hele livet uten uhell. Likevel ble førerkortet beslaglagt av myndighetene en vårdag i 2008. - Jeg skulle slutte å røyke og fikk en type medisin som skulle hjelpe meg med det. Men jeg ble uvel av den medisinen, og en dag besvimte jeg, forteller hun. Hun dro til fastlegen i håp om å få hjelp med problemene. Motta våre beste artikler på e-post - meld deg på her! Fikk brev med beskjed om å levere førerkortet - Jeg fortalte legen at jeg ble kvalm av medisinene, og at jeg hadde besvimt. Det skjønner jeg nå, at jeg aldri skulle sagt. - Historien til Unni er helt spesiell.

Norge er blant de land som har streng vegtrafikklovgivning. Brudd på vegtrafikkloven sanksjoneres strengt. Den typiske straffen er bot, men for de veldig grove overtredelsene brukes samfunnsstraff og fengselsstraff. Sammenlignet med mange andre land soner en relativt stor andel av de insatte dommer for brudd på vegtrafikkloven. I tillegg blir førerkortet inndratt, og for de fleste svir tap av førerkortet mest. Politiet tar rutinemessig beslag i førerkortet på stedet. Noe tid til å tilpasse seg livet uten førerkort får man ikke. I noen få ekstraordinære situasjoner kan tapstiden reduseres. Det er eksempler på at funksjonshemming kombinert med rehabilitering har ført til redusert tapstid. Men det at man mister jobben er trolig ikke nok. Hvis sjåføren ikke godtar politiets førerkortbeslag, sendes saken til oss. I saker om førerkortbeslag er det mye frustrasjon og fortvilelse. Det er ikke alltid en hyggelig jobb å formidle at førerkortet vil bli holdt i beslag i mange måneder enda. Det er ulike strategier som brukes for å dokumentere hvor hardt rammet man blir.

Claire etter

Han ble pålagt å skaffe ny helseattest, og ta ny førerprøve. Det viste seg at det var et teknisk problem med bilen som var årsaken til vinglingen, og hadde det vært en yngre person som ble stoppet, ville han mest sannsynlig fått forklare seg og situasjonen - og ikke bli fratatt lappen. Sinding mener prosessen med beslag i førerkort av helsemessige årsaker bør kunne gjøres smidigere enn den er i dag. - Kunne man for eksempel ilagt et midlertidig kjøreforbud dersom en person forteller om svimmelhet eller besvimelser, mens helsen sjekkes? Dersom det journalføres, skal det ikke være problematisk å håndtere av andre etater senere. Å ta beslag i førerkort, og nekte personer å føre bil, er en alvorlig inngripen i deres mulighet for å klare seg i hverdagen. Her er helsekravene du må oppfylle Når bør eldre sjåfører fratas førerkortet? Helsesvikt kan være en sikkerhetsrisiko i trafikken på ulike måter. Helsesvikten kan gjelde nedsatt syn, hjertesykdommer, diabetes, epilepsi, større eller mindre kognitiv svikt, respiratoriske lidelser for å nevne noen.

Kontakt vegvesenet og ev kjøreskolen. Litt mer enn å være rask gitt. Er ikke evigvarende, men føles slik!

Woodworth etter

salalat: Men Hi-Po, måtte du få godkjennelse fra politiet i form av brev før du kunne kjøre igjen? Nei, det å få tilbake førerkortet/førerretten involverer ikke politiet på noen som helst måte. Kun Statens Vegvesen man trenger å forholde seg til - og en kjøreskole, av praktiske årsaker. salalat Innlegg: 4 Hvordan quoter man? Får det ikke til.. sl500: tusen takk, da skal jeg ringe kjøreskolen på mandag. Morsomt at man lettere kan få ordentlige svar her enn hos de som jobber med dette. futureline: Mitt førerkort har gått ut på dato, med en kranglete lege som ikke skriver under ny legeerklæring, så blir dette like dyrt og krevende å få til som en som har blitt fratatt lappen. salalat: Hvordan quoter man? Får det ikke til.. Marker med musa den teksten du vil sitere i innlegget og klikk med musa på "siter innlegg" eller hva nå det står i den boksen du får opp. VGD er fremdeles i den såkalte "beta-versjonen", og kommer vel alltid til å være så. Ikke veldig intuitivt eller high-tech, men hva kan man egentlig forvente i disse dager for en 10-kroning - og fra VG.

  1. Claire etter
  2. Slik fikk Johanne lappen tilbake
  3. Maria etter
  4. Nicole etter
October 4, 2020, 12:44 am