Negativ sosial kontroll fafo

LEKEPLASS: Regissør Peter Jackson har bygget sin egen lekeplass i kjelleren i huset sitt i New Zealand. Her kommer han ut av et hobbit-hus i 2012. Foto:Stringer, Reuters Peter Jackson (53) har gjort om kjel...

Soldrevet elektrolyseanlegg ved LUT i sørlige Karelen. Foto: Teemu Leinonen For å produsere drivstoff uten å utvinne råolje, må man derfor kombinere karbon og hydrogen. I dette tilfellet fanges karbondioksid fra luften, og spaltes til karbonmonoksid. Hydrogen produseres med elektrolyse av vann. De to komponentene må så kombineres til hydrokarboner. Anlegget består i hovedsak av tre teknologier utviklet av de tre involverte aktørene. Les også: Nordmenn utvikler batterier som kan lades 1000 ganger raskere Fanger CO 2 VTT har utviklet en «direct air capture unit» som utvinner karbondioksid fra luften. Denne består enkelt sagt av et filter, hvor atmosfærisk karbondioksid bindes kjemisk på overflaten. Dette oppløses ved en temperatur på rundt 100 grader celcius, og gir svært rent CO2. Filteret kan så gjenbrukes. Fordelen med metoden er at den det ikke krever høy temperatur, og dermed kan gjennomføres uten å bruke mye energi. LUT har utviklet en elektrolyseenhet som produserer hydrogen ved hjelp av solenergi.

Vann i bensin

Statoil Fordamper lett Hvis man koker bensin, fordamper de letteste komponentene som pentan og isopentan alle­rede ved 25 til 30 grader celsius. Det gjør at det er lett å få i gang forbrenningen når kompresjonen i sylinderen hever temperaturen og danner en gassky rundt tennpluggen. Ved kaldstart trengs det mer bensin for å sikre at gasskyen blir rik nok. I gamle dager, med forgassere, brukte man choken til det, men i moderne motorer gjøres det mye mer effektivt med innsprøytingssystemet. Likevel tilsettes det rundt fem prosent butangass om vinteren for å sikre denne fordampningen slik at motoren starter lettere. Vinterbensin har altså høyere damptrykk. Europa er oppdelt i ulike soner når det gjelder vinterbensin. I sør, hvor temperaturene ikke er så lave, bruker de ikke butantilsetning. Når det er varmt, kan butan gi problemer med damplås, det vil si propper av gass i bensintilførselen. Spesielt i eldre biler, hvor systemet ikke er under trykk, kan dette gi problemer. I Norge bytter vi til sommerbensin uten butan mellom 1. april og 15. september.

  • Depresjon etter fødsel far
  • Sprøyter inn vann: Slik skal motoren bruke mindre drivstoff - Tu.no
  • Camping sør sverige guide
  • Norges 10 beste arkitekter
  • Fine ord til kjæresten på engelsk
  • Vann i bensin 5
  • Hotell norge i bergen

Norge har jo blitt verdens rikeste land fordi vi eier olje, og da kunne det være rimelig å tenke at de som eier vannkilder også er rike. Derfor ville vi sammenligne med råvareprisen på bensin. Til det fikk vi hjelp av generalsekretær Inger Lise Nøstvig i Norsk Petroleumsinstitutt. Se videoen: Vann dyrere enn bensin Regnestykket viser at for bensin utgjør råvareprisen hele 3/4 av det du betaler, hvis vi trekker fra avgiftene. Det skulle vise seg at for en del flaskevann er råvareprisen bare 1/20. 000 av det du betaler. Vi valgte å ikke bruke sammenligningen i TV-reportasjen, men her kan du se regnetstykket for bensin: Vann dyrere enn bensin

Bæreolje (løsemiddel): Sørger for at korrosjonsinhibitorer og detergenter, som er lite løselige i bensin, blir løst opp og holder seg stabile i bensinen. Problemer Forbrenning av bensin er en vesentlig kilde til klimagassutslipp. Brenner man en liter av drivstoffet genereres 2, 4 kg CO2. Men det oppstår også forurensninger som er giftige og som er viktig å redusere. Kataly­satoren i en moderne bensinbil reduserer både karbonmonoksid, nitrøse gasser og de hydrokarbonene som kommer seg gjennom motoren­ uten å forbrennes. Siden den omdanner de tre ulike gassene til ufarlige forbindelser (vann, CO2 og nitrogen), kalles den ofte for treveis katalysator. Kjennetegnet på bensin er en fraksjon av flyktige (fordamper lett) hydrokarboner og en del tilsetningsstoffer. De viktigste råstoffene man lager bensin av skilles ut når råolje destilleres i et raffineri. Nederst i destillasjonstårnet tappes de minst flyktige komponentene ut. Det vil si de med høyest kokepunkt, slik som asfalt. Lenger opp kommer smøreoljer, fyringsolje, diesel og parafiner, mens ved rundt 70 grader celsius og nedover kommer naftakomponentene man lager det meste av bensinen av.

Vann i bensin song

Vi fikk mye publisitet rundt festivalen vår gjennom denne historien, sier Andreas Dettmer, president i skytterklubben til VG. – Dette er en morsom historie. Han hadde allerede fått tak i bensin, men fant ikke veien tilbake til kona da han slo seg ned på folkefesten vår, sier han. Dettmer beskriver den tredagers festen som liten, med rundt 500 gjester. Men med den spesielle historien om mannen som gikk ut etter bensin, håper han at til neste år kommer det mange flere. Inkludert det norske ekteparet. Selv fikk han ikke æren av å møte nordmannen, men forteller at bare i løpet av tirsdagen har han vært i to lokale radiostasjoner for å etterlyse ham. Publisert: 25. 07. 17 kl. 15:23 Oppdatert: 25. 17:00 Kommersielt samarbeid: Rabattkoder Euroflorist rabattkode Stormberg rabattkoder rabattkode Ellos tilbudskode Eurodel rabattkode

I tillegg får motorkonstruktørene litt mer å gå på når de setter ulike parametere, og det kan øke ytelsen ytterligere. Les også: Landet har 4000 modeller under utvikling. Nå strupes elbil-subsidiene Ikke mye vann Det beskjedne virkeområdet har i det minste en fordel. Systemet bruker lite vann. Det går ikke med mange milliliter vann for hver tiende mil, og vanntanken, som krever destillert vann, må bare etterfylles for hver 300. mil. Det er heller ikke krise om den går tom. Det eneste som skjer er at motoren benytter bensin i stedet for vann til kjøling når den belastes hardt. Er det kaldt ute vil vannet fryse til is når bilen står parkert, men det er ikke skadelig. Isen tiner når man kjører, og da begynner systemet å virke igjen. Vannkjøling Bosch har jobbet med direkte vanninnsprøytning i mange, år og den første bilen, BMW M4 GTS, er allerede på markedet med systemet. Her har nok motoringeniørene tenkt mer på ytelse enn på miljø, for vanninjeksjonen tillater at de endrer både tenningstidspunkt og innsprøytningskarakteristikk.

Da er det behov for å kunne ta ut mer, eller i det mindre samme toppytelse, uten at det går ut over forbruk og utslipp. Se Bosch forklare vanninjeksjonen i denne skrytevideoen: Bedre for bilen og miljøet Effektiv kjøling gjør det mulig å endre på tenning og innsprøytning for å hente ut mer kraft, men det er lavere forbruk Bosch helst vil markedsføre. De oppgir at vanninjeksjon kan redusere drivstofforbruket med opptil 13 prosent. Det høres mye ut, og stikkordet er nok dessverre «opptil». Under vanlig belastning har neppe vanninjeksjonen stor betydning, men for de som vil kjøre fort, eller er litt tunge på gasspedalen, vil systemet ha betydning. Bosch oppgir at i den fremtidige, mer realistiske forbrukstesten, WLTC - Worldwide harmonized Light-duty Test Cycle - vil vanninjeksjonen slå ut med inntil fire prosent lavere forbruk. Og ditto lavere CO 2 -utslipp. Kjølingen bidrar til høyere gasstetthet, det vil si mer oksygen i motoren, og bidrar til at motorer med slik vanninjeksjon kan få opptil fem prosent mer ytelse.

October 3, 2020, 7:46 pm