Negativ sosial kontroll fafo

LEKEPLASS: Regissør Peter Jackson har bygget sin egen lekeplass i kjelleren i huset sitt i New Zealand. Her kommer han ut av et hobbit-hus i 2012. Foto:Stringer, Reuters Peter Jackson (53) har gjort om kjel...

  1. Språk og symboler i sosiale medier by Amalie Dybvik on Prezi
  2. Sosiale medier og nettverk | BI

Digitale Innfødte tilbringer mye tid i sosiale medier. Det er en selvfølge å legge stor vekt på dette i sin markedsføring mot denne kundegruppen. Her gir Janet Usken, sosiale medier-ekspert, sine beste tips til hvordan man skal markedsføre seg. Visma Retails undersøkelse om Digitale Innfødte viser at de er storbrukere av typiske delingsmedier. For retailere blir det derfor stadig viktigere å gjøre det interessant, og ikke minst mulig, for kunder å dele informasjon. Dette setter større og nye krav til måten det kommuniseres på, både når det gjelder relevans, spissing til spesifikke målgrupper og ikke minst underholdningsverdi. Digitale Innfødte er høyfrekvente brukere av sosiale medier og streamingtjenester. De bruker dessuten mobilen langt mer på alle områder og langt mer kjøpsrelatert, som gjennom betaling på mobilbank, kjøp av produkter og kjøp av billetter. 95 prosent befinner seg på Facebook hver dag, 90 prosent på Snapchat og 83 prosent på Instagram. Janet Usken, sosiale medier-ekspert i Trollweb, et selskap innen e-commerce i Visma Retail, forklarer hva man som avsender bør tenke på når man vil nå Digitale Innfødte via sosiale medier.

Språk og symboler i sosiale medier by Amalie Dybvik on Prezi

Rosthaugspalten Daglig ser vi utallige oppdateringer på sosiale medier av amerikanske kjendiser der de legger ut siste nytt om hverdagen sin. I tillegg ser vi på tv-serier og filmer hvor personene snakker engelsk. Dette har stor innvirkning på hvordan språket vårt utvikler seg. LES OGSÅ: Byrde for velferdsstaten Norvagisering Norvagisering er å gjøre om skrivemåten til engelske låneord, slik at det blir mer likt norsk uttale. Språket vårt er hele tiden i endring, og ved å norvagisere ord som kommer, kan vi lettere bevare det norske språket. Fordelen ved dette er at vi samtidig utvikler ordforrådet og talemålet, slik resten av verden gjør. Det har lenge vært en diskusjon om vi skal endre fra bacon til beiken. Argumenter for denne endringen kunne da vært at engelsk har for stor innflytelse på norsk språk, og at vi må gjøre det mer tilnærmet norsk. Filosofi er den norske skrivemåten for det engelske ordet philosophy. Avløserord blir også brukt i stedet for det opprinnelige ordet. For eksempel har laptop fått de norske avløserordene datamaskin og pc, og en fan kan på norsk kalles tilhenger eller beundrer.

Facebook betegnes gjerne som en arena for nettverksbygging og vedlikehold av sosiale relasjoner. Venner har stor betydning for personlig utvikling og sosial tilhørighet, og vennesamling og kommunikasjon med venner er sentrale aktiviteter i dette nettsamfunnet. Vennebegrepet på Facebook er imidlertid sterkt utvannet, både fordi mange opererer med hundrevis av venner, og også fordi en uansett ikke har kapasitet til å ha tette bånd til samtlige venner på vennelisten. Men vi forholder oss til og kommuniserer med våre venner via Facebooks ulike fasiliteter: Statuslinjen, der vi formidler hva vi tenker på akkurat nå. Veggen, der andre kan kommentere meldingene våre. Videre via nettstedets interne epost og chat. Vi skriver meldinger som avspeiler interesser og holdninger, og de kan fungere som både som selvpresentasjon og som en invitasjon til at venner skal respondere. Derfor gir vi gjerne Facebook-meldingene en personlig touch. Et aktuelt tema er dermed språket og hvordan vi kommuniserer på Facebook.

Dette illustreres med resultater fra en spørreundersøkelse som ble gjennomført i Trondheim i september i år blant ca 830 personer i alderen 15- 30 år+. Figuren viser kjennetegn ved språket de bruker på Facebook. De fleste skriver Facebookmeldinger på bokmål (70%), mens 6% skriver på nynorsk. Det er svært interessant at hele 67% bruker dialekt, mens over halvparten skriver meldinger på engelsk (52%). Over 90% krydrer meldingen med tegn og smileys , mens mange bruker forkortelser (60%). Summen av de nevnte språkingrediensene overstiger 100%. Dette indikerer at det er vanlig å kombinere flere språklige uttrykk i en og samme melding, og også at en varierer språket med den en skriver til. Vi ser at over 80% av deltagerne stiler språket etter mottager, dvs. om de skriver til en nær venn, en kjæreste, et familiemedlem m. v. Disse ingrediensene preger også sms-språket (Skog 2009). Dialekt som språktrend Denne studien ble gjennomført i Trondheim der talespråket er trøndersk. Dette kan forklare den høye andelen dialektbrukere på Facebook.

Språk signaliserer identitet og tilhørighet. Derfor vil dialekt prege språket i både Facebook- og tekstmeldinger i geografiske områder der dialekt preger talespråket (Skog 2010. Dialekt kan også skape nærhet. Dette kan forklare at både dialekt og sosiolekt gjerne inngår i flørtemeldinger Klæm. Gla i dæ:). Ungdom er ivrige brukere av sosiale medier, og det er først og fremst disse som bruker dialekt i sosiale medier. De unge er ofte bærere av nye trender, og det sterke dialektinnslaget som preger kommunikasjonen på Facebook og sms, avspeiler interessante trekk ved norsk språkutvikling. Dialektbruken i sosiale medier kan bidra til å bevare både dialekter og norske språket. Det har vært mye fokus på anglifisering/innflytelse fra engelsk, en viktig og nødvendig diskusjon. En annen debatt har dreid seg om hvorvidt språket i sosiale medier preger talespråket. Vi finner eksempelvis at forkortelser som seff, deff og serr (selvfølgelig, definitivt og seriøst), har funnet veien fra sms og til dagliglivets sjargong.

De egner seg derfor dårlig som målekriterier. I stedet bør målene du setter for sosiale medier, være sammenfallende med de målene du har for virksomheten og kommunikasjonen for øvrig. Noen tips: Sett ordentlige mål: Hovedmål i sosiale medier skal direkte eller indirekte bidra til at virksomheten når sine hovedmål. Sett mål og målekriterier først, og planlegg aktivitetene rundt disse. Det er bedre å måle et bra mål 70 prosent riktig, enn å velge dårlige mål du kan måle med 100 prosent nøyaktighet. Målekriterier Hva du bør måle henger sammen med hva du ønsker å oppnå. Det betyr at du bør ha ulike målekriterier for ulike deler av aktivitetene: Er målet å informere, kan et bra kriterium være hvor mange som har sett innlegget, eller hvor mange som har sett videoen ferdig. Er målet å promotere et arrangement, kan antall påmeldte være et bra kriterium. Er målet å få innspill fra publikum, kan antall kommentarer være et bra kriterium. Hva som er mulig å måle, varierer mye fra kanal til kanal. Facebook og Twitter har i skrivende stund gode muligheter for måling, mens andre kanaler har mer begrensede målemuligheter.

Ungdommer ville også brukt mer slang enn eldre personer. Lættis er slang for noe som er morsomt, mens bullshit blir brukt om noe som er tull. Når ut i verden Fordeler med engelskspråklig påvirkning kan være at det gjør det lettere for oss å formidle budskapet vårt til store deler verden. Medier har en stor påvirkning på hvor stor kompetanse innen engelsk vi ungdommer har. Det at vi er på sosiale medier hjelper oss i stor grad, og vi er generelt mye flinkere til å snakke og skrive engelsk enn våre foreldre eller besteforeldre er, nettopp av den grunn. Mange ulike jobber krever at arbeidstakerne har kompetanse til både å snakke og skrive engelsk. Som pilot er man nødt til å kunne snakke engelsk fordi man skal kommunisere med personer fra andre land mens man er i lufta. For at forskere skal få delt funnene sine med en så stor del av verden som mulig, er han eller hun nødt til å skrive på engelsk. Dersom man i stedet hadde skrevet om funnene sine på norsk, hadde rekkevidden av mottakere vært minimert betydelig.

Sosiale medier og nettverk | BI

000 følgere kan nå ut til 10. 000 brukere med hvert innlegg. Det er innholdet som bestemmer, ikke antall brukere som følger profilen. Bruk derfor reell rekkevidde (= det antallet mennesker som faktisk ser innleggene) som målekriterium i stedet for antall følgere. Kontakt Linda Meskestad Telefon: +47 997 98 028 Onar Aanestad Telefon: +47 924 26 631

  • Kjell Holm – Wikipedia
  • Helly hansen undertøy
  • Språk på sosiale medier
  • Norske språket i sosiale medier
  • Språk i sosiale medier 2
  • Språk som maktmiddel i sosiale medier
  • Sosiale Medier – Netlife – Medium
  • Ammoniakk i akvariet (fare)! Enkle ord om komplekset! ⋆ Lær!

– På skolen skriver jeg «formelt norsk», mens jeg «chatter» med venner på sosiale medier. Disse språkene er helt forskjellige, sier Kine Foss (17) til NRK. Men merk dere det, voksne: Når foreldre begynner å bruke ungdomsspråket, slutter de unge. – Det blir så kleint, sier 17-åringene i NRK-intervjuet. Se hele artikkelen og se videosnutt på.

October 3, 2020, 8:48 pm