Negativ sosial kontroll fafo

LEKEPLASS: Regissør Peter Jackson har bygget sin egen lekeplass i kjelleren i huset sitt i New Zealand. Her kommer han ut av et hobbit-hus i 2012. Foto:Stringer, Reuters Peter Jackson (53) har gjort om kjel...

Hva er GIST? GIST er en forkortelse for GastroIntestinale Stromale Tumorer. På norsk betyr det svulster utgått fra bindevevet i magetarmkanalen. Sjeldne svulster som utvikler seg fra forstadier av de cellene som danner bindevev. Den vanligste formen forekommer i magesekken og første del av tynntarmen. Forekomst Tilstanden er sjelden og tallene for forekomst er usikre. I Finland har man funnet at 30-50 av 1 million har en sannsynlig godartet variant av GIST og 3-4 av 1 million har en ondartet variant Årsaker Årsakene til at denne typen svulster oppstår, er ikke kjent. Det er vanskelig å vurdere om disse svulstene er ondartede, men alle GIST-svulster regnes som potensielt ondartede. Symptomer og tegn Det er stor variasjon i symptomer avhengig av hvor i mage-tarmsystemet svulsten oppstår, samt hvor stor den er. Det kan forekomme blødning og magesmerter. I enkelte tilfeller kan man kjenne svulsten ved å kjenne utenpå magen. Nesten 1/3 av svulstene oppdages tilfeldig under en operasjon for annen sykdom.

Hva er tumor images

  1. Hvordan lage blåbærsyltetøy
  2. Solsidan sesong 1.6
  3. Hva er tumor disease
  4. Det vokser et tre i brooklyn film
  5. Første tegn på graviditet etter eggløsning
  6. Hva er tumor pictures
  7. Hva er tumor ultrasound

Hva er ct

Diagnostikk For å påvise svulster i magetarmkanalen benyttes ultralyd, CT og/eller MR-undersøkelser. For å finne ut hvilken type svulst det er, er det nødvendig å ta en vevsprøve (biopsi) som undersøkes i mikroskop. Denne vevsprøven kan spesialfarges for å skille mellom ondartede og godartede svulster. Det kan ta litt tid å få svar på undersøkelsen siden man ofte må bruke flere fargemetoder for å avklare hvilken type cellevev svulsten består av. Behandling I de fleste tilfeller vil man anbefale at svulsten(e) blir operert ut. I mange tilfeller vil pasienten forbehandles med legemidlet imatinib før operasjonen, noe som har vist seg å bedre prognosen. Valg av behandling må tilpasses den enkelte pasient. Forløp og prognose For ondartede svulster som ikke kan fjernes ved operasjon, er framtidsutsiktene ikke så gode. Overlevelsen er i snitt 60 måneder etter at man fikk påvist svulsten. Dersom svulsten lar seg fjerne, eller det viser seg at det er en godarted svulst, kan overlevelsen være svært god.

October 8 by Eliza En Klatskin tumor er en tumor som dannes i det øvre område av gallegangen, hvor den venstre og høyre galle kanaler møtes. Denne type svulst er sjeldne. Prognosen for pasienten er avhengig av størrelsen av tumoren ved tidspunktet for diagnose, om de venstre og høyre galleganger er også involvert, og pasientens generelle fysiske tilstand. Friske pasienter med små, minimalt involvert svulster kan komme seg, mens andre kan ha en grimmer prognose. En erfaren lege kan vurdere situasjonen og diskutere prognosen med pasienten, inkludert prognosen med ulike behandlingstilbud. Denne tumor er en type kolangiokarsinom eller gallegang tumor. Årsakene til gallegang svulster er ikke kjent, selv om mennesker med cystisk sykdommer i leveren, Crohns sykdom, og andre gastrointestinale sykdommer ser ut til å ha økt risiko for å utvikle cholangiocarcinomas som Klatskin svulster. Svulsten er oppkalt etter legen som først beskrevet i 1965. Pasienter med Klatskin svulster vanligvis utvikle gulsott som følge av blokkering i gallegangen.

Finnes multiple tumorer i blæren skal disse fjernes, eventuelt koaguleres. Denne typen pasienter har høy risiko for residiv og det bør vurderes instillasjon av BCG i blæren (BCG-skyllinger). Viktige momenter ved prosedyren Under anestesi skal det gjøres bimanuell palpasjon. Denne kan med fordel gjøres både før og etter, men alltid etter reseksjonen. Formålet er å identifisere palpable oppfylninger i relasjon til blæren, og om disse er fikserte eller bevegelige i forhold til bekkenveggen. Etter reseksjonen vil en palpabel tumor øke sannsynligheten for at muskelinfiltrerende tumor (≥ T2) foreligger. Reseksjonen må gjennomføres slik at tumors relasjon til blæren kan bedømmes, og at tumorvevet bevares best mulig for histologisk bedømmelse. Ved å ta store nok biter og minimalisere skjærestrømstyrken kan varmeskade av representative tumorområder unngås. Overfladisk og dyp del av en klinisk infiltrerende tumor skal reseseres hver for seg og sendes til histologisk undersøkelse som separate prøver.

Hva er tumor picture

Mastcelletumor er en av de mest vanlige svulstene hos hund og er også relativt vanlig hos katt. Det er først og fremst middelaldrende til gamle hunder som blir rammet av denne typen svulster. Hunder med kort nese har vist seg å være overrepresentert men vi ser det også hos andre som for eksempel settere og retrievere. Mastcellesvulster kan se ut som hva som helst. Det er ofte kuler i eller under huden. Noen ganger kan de ha sår og skorpe på seg. De kan se helt uskyldige ut eller være røde og irriterte. Mastcellesvulstene produserer allergistoffer som gjør at huden i området kan hovne opp og bli rød av og til. Dette kan variere fra dag til dag. Gradering Mastcellesvulster graderes fra 1-3. dette sier noe om hvordan svulstene sannsynligvis oppfører seg. Grad 3 og 2 har større sannsynlighet for å spre seg enn grad 1. Mastcellesvulster sprer seg til nærliggende lymfeknuter og kan i noen tilfeller føre til systemisk sykdom. Som oftest er hunder med mastcellesvulster i fin form ellers, men sprer det seg kan de få dårlig matlyst, oppkast, slapphet og vekttap.

Hva skjer hvis den er ondartet? Det kommer veldig an på hva slags type kreft det er, og det er nesten umulig å gi et generelt svar på dette. Imidlertid vil en slik kul ofte bli fjernet kirurgisk. Legene vil også lete gjennom resten av kroppen for om mulig å påvise tegn til spredning. Etter dette vil det bli jevnlige kontroller for å fange opp et eventuelt tilbakefall i et tidlig stadium. Det kan være mange krefttilfeller i familier uten at det er noen sammenheng mellom disse, ihvertfall hvis det er forskjellige kreftformer. Brystkreft og tykktarmskreft kan i noen tilfeller ha en viss arvelig komponent. Det er ingen grunn til å undersøke barna utenom de vanlige helsekontrollene og hvis de får mistenkelige symptomer elelr kuler/forandringer på kroppen. Skulle legene påvise en spesiell arvelig kreftsykdom i familien stiller det seg annerledes.

Costaene som er spent fra hverandre trekkes sammen med tykke resorberbare suturer. Muskulatur som er delt sys sammen med resorberbar sutur – det samme med underhuden. Huden sutureres til slutt.

Hva er tumor ultrasound

Torakotomi Den vanligste operative tilgang til pleurahulene er via lateral torakotomi. Hovedsaklig benyttes en anterolateral torakotomi. Denne tilgangen gjør at det ikke er nødvendig å dele så mye muskelvev. Huden over det aktuelle området insideres og bløtvevet spaltes eller mobiliseres. Tilgangen til pleurahulen gjøres vanligvis i 5. –7. intercostalrom avhengig av hvor det ønskes best tilgang. Ribbene sperres ut fra hverandre etter at intercostalmuskulaturen er delt. Da får man en god tilgang til pleurahulen og lungen. Uansett om det skal gjøre (bi)lobektomi eller pneumonektomi så deles lungeligamentet opp til nedre lungevene. Pleura åpnes rundt hele lungehilus. Lungelappene vurderes – det vil si hvor veldefinerte skillene mellom lungelappene er, og hvorledes lungelappene kan skilles fra hverandre. Lobektomi / bilobektomi Når tumor er begrenset til en lungelapp fjerner man kun denne. Enkelte ganger er anatomien og/eller patologien slik at to lapper må fjernes. Etter at lungeligament er delt og hilus åpnet, deles lappespalten helt slik at aktuell lungelapp kan fjernes fra øvrig lungevev.

Lungearterie (med oksygenfattig blod) og lungevene (med oksygenrikt blod) for den aktuelle lapp frigjøres og deles. Bronkus til aktuell lapp fridissekeres, deles og den gjenværende stumpen lukkes. Pneumonektomi Tilgangen er den samme som for lobektomi. Pneumonektomi er oftest enklere og raskere å gjøre enn lobektomi. Vener, arterie og bronkus fridissekeres og deles helt sentralt. Det er færre mindre grener som må deles og det er oftest ikke nødvendig å frigjøre lappespalter. Etter at lunge(lapp) er fjernes sjekkes det alltid for luftlekkasje og blødninger. Det er en økende tendens til å utdissekere flere og flere lymfeknuter og vev med lymfeknuter etter at lungevev er fjernet. Alt vev som er fjernet sendes til patologisk undersøkelse. Dren/lukking av torakotomi Etter (bi)lobektomi legges det rutinemessig 2 dren. Ett legges basalt, for å samle opp væske og ett legges over lungetoppen for å drenere luft. Drenene kobles til et aktivt sug svarende til en vannsøyle på 10–20 cm. Etter pneumonektomi legges kun et dren, det skal ikke være aktivt sug på dette.

October 3, 2020, 9:50 pm